Geniş Alan Ağları (WAN)

Geniş alan ağ altyapısı çözümlerinin kurumunuzun büyümesi ile paralel bir büyüme sağlaması gerekir ve bu büyüme esnasında güvenlik, erişebilirlik ve maliyet açısından düzgün planlama büyük önem taşır.

Güvenlik, ağ üzerinden aktarılan kurumsal dijital verinin korunması için olmazsa olmazlardan biridir. Bundan ötürü ağ akışlarının düzgün planlanması ve yönetilmesi gereklidir. Yönetim planlamasında erişilebilirliğin maksimize edilmesi işlerin kesintiye uğramaması da yüksek önem sırasındadır. İyi planlanmış bir ağ yapısı işlerin kesintisiz ve güvenli yürütülmesini sağlar.

Algoritma Bilişim olarak sunduğumuz WAN çözümleri ile büyüyen işletmeniz ağ ile ilgili maliyetinizi azaltırken yatırımlarınızı korumanıza olanak sunar. Ayrıca çözümlerimiz isteğinize bağlı olarak mobilite ve IP iletişimleri gibi gelecek çözümlerine de açıktır.

Sunduğumuz WAN çözümlerinin avantajlarını maddeler halinde sıralamak gerekirse:

  • İş esnekliğinde maksimizasyon
  • Maliyetlerde düşüş
  • Verimlilikte artış
  • İşlerin uzaktan yürütülmesine sağlanan olanaklar ve mobil çözümler
  • Artan ağ trafiğinin kolaylıkla yönetilmesi
  • Kurum içi ve dışından daha fazla kullanıcı ekleyebilme ve genişlemeye açıklık
  • Kritik iş uygulamalarının servis dışı kalma riskinin en aza indirilmesi şeklinde sıralanabilir.