Yerel Alan Ağları (LAN)

Yerel Alan Ağları (LAN)

Algoritma Bilişim olarak kurum içi ağ çözümlerimizle depolama alanlarınız ve kullanıcılar arasında güvenli bağlantı çözümleri sunuyoruz.

Büyümekte olan işletmeler için temel ve akıllı hizmetler ile bağlantı seçenekleri ile merkezi bir anahtara gerek olmadan yığınların doğrudan yönlendiriciye bağlanabilmesi sağlanmaktadır.

Orta ölçekli işletmeler ve şube ofisleri için IP yönlendirme ve akıllı hizmetlerle yüksek erişilebilirlikli omurga ve erişim/kenar seviyesinde Layer 2-4 QoS yapılar sunulmaktadır.

Geniş kampüs ağları için yüksek erişilebilirlikli yedekli çekirdek yapı oluşturulması yapılmaktadır. Şekildeki örnek A binasında akıllı hizmetlere sahip dağıtım seviyesi ve çekirdek bağlantısı ve erişim/kenar seviyesinde hız sınırlama ve güvenlik filtrelemeye sahip sistem kuruludur. Örnek B binasında ise IP yönlendirmeli ve geliştirilmiş akıllı servisleri ile çok katmanlı anahtarlar üzerinden A binası ile aynı fonksiyonlara sahip olması sağlanmaktadır.