Sanallaştırma

Sanallaştırma

Sanallaştırma bilgisayar kaynaklarının kullanıcılardan soyutlanması ve bu yolla kullanıcı ya da sunucu yazılımlarının yerel kaynaklara yüklenmeden çalışmasının sağlanmasıdır.

Sanallaştırma gerçekleştirildiğinde elde edeceğiniz avantajlar yazılım/donanım bağımsızlığı, hızlı bir şekilde yeni sunucu sistem/sistemleri oluşturma, tek bir noktadan tüm sistemi basitçe yönetebilme, fiziksel donanımın etkin kullanımıyla maliyetlerde düşüş, buna bağlı olarak operasyon maliyetlerinde azalma, ölçeklendirilebilmede artış, kullanılabilirliğin üst düzeye çıkarılması olarak belirtilebilir.

Sunucu sisteminizde sanallaştırma öncesi her bir sunucu için bir işletim sistemi gerekirken sanallaştırma sonrasında bu ihtiyaç ortadan kalkar. Yazılım ve donanım ayrılmaz bir bütünken sanallaştırma sonucunda bu bağ koparılabilir. Bir donanım üzerinde yaratılacak VM’ler ile kaynak kullanımı en üst düzeyde verimli hale gelir. Ayrıca altyapı maliyetleri sanallaştırma sayesinde en aza indirilebilir.