Veri Depolama Çözümleri

Veri Depolama Çözümleri

Verilerin güvenli bir şekilde depolanması ve ulaşılabilirliğinin yüksek düzeyde olması bir kurum için olmazsa olmazlardan birisidir.

Bir kurumun dijital ortamdaki verilerine ulaşımının kısıtlanması ya da durması işlerin durmasına ve piyasa akışında geri kalmasına sebep olmakta ve bu da zaman dolayısıyla para ve prestij kaybına neden olmaktadır. SAN depolama çözümleri diğer çözümlere nazaran daha fazla kullanılabilirlik sağlar. Uygulanan bu çözüm kurum içerisinde verilere ulaşımda kesintileri minimize etmekte ve olası kayıpların önüne geçmektedir.

Verilerin depolanması ve erişiminde performansı en üst düzeye çıkartan bu ürünler bir sunucuya takabileceğiniz disk sayısını eski tip depolama çözümlerine göre daha da arttırdığından yüksek I/O performansı sunar. Aynı zamanda SAN çözümleri geleneksel çözümlere göre takılı disklere sunucuya bağlı her cihazın sahip olduğu izinler çerçevesinde erişime izin vermesi dolayısıyla etkin bir kullanım sağlar. Yedekleme kısmında uzak bir bölgedeki depolama birimlerine eşzamanlı veri yazma yolu ile olası bir felaket durumunda işler kaldığı noktadan devam edebilir ve veri kaybı minimumda tutulur. Bunun yanında iş devamlılığının sağlanması için sunucularımızın yedekli olması ve bir sunucu devre dışı kaldığında yedek sunucunun devreye girmesi gerekir. Bunu sağlamak ancak SAN çözümleri ile mümkündür. Yoksa sistemlerin tekrar ayağa kaldırılması en az 3-4 saatlik bir çalışma gerektirmekte ve bu süre zarfında işlerin durması ve iş gücü kaybı söz konusu olabilmektedir.

Özetleyecek olursak Algoritma Bilişim’in sunduğu veri depolama çözümleri ile ihtiyaç duyduğunuz depolama alanına güvenli bir şekilde ulaşacaksınız ve var olan sunucularınızı daha etkin bir şekilde kullanabileceksiniz. Lisans maliyetlerinizi düşürerek kazancınızı arttırırken iş sürekliliğini gerek bir felaket durumunda gerekse bakım yapacağınız zaman sistemi durdurmadan kurum içi çalışmaların devamlılığını sağlayabileceksiniz.